Litteraturliste:

Arndt, Johan & Alfred Friman (red.): Forandring som ledelsesværktøj. Schultz Erhvervs Bogklub 1989.

Asmussen, Kaj & Mogens Mejlby: Før deadline. Danmarks Journalist- højskole 1980.

Bernstein, David: Virksomhedens image og virkeligheden. Schultz 1986.

Blach, Thomas & Jesper Højberg: PR. Håndbog i information og public relations. Borgen 1989.

Burnett, Leo: Livsstilsundersøgelse i Danmark. (Stencilat). Handelshøjskolen i Aarhus 1974.

Carlsen, John: Det gode fjernsyn. Centrum 1984.

Collins, Tom & Stan Rapp: MaxiMarketing. Schultz ErhvervsBogklub 1989.

Garcia, Mario R.: Contemporary Newspaper Design. A structural aproach. Prentice-Hall. Uden år.

Grunwald, Ebbe & Hans Veirup: Det sproglige serviceeftersyn. Danmarks Journalisthøjskole 1982.

Hjort, Christer m.fl. (red): Förklara Forskning För Fler! Liber 1983

Jacobsen, Jan Krag: Hvorfor det? - 22 spørgsmål til mediearbejdet. RUC 1987.

Jensen, Leif Becker: Ud af elfenbestårnet. Teknisk Forlag 1987.

Jensen, Leif: Vejrudsigten og den sproglige usigtbarhed. RUC 1985

Jensen, Leif Becker: Kancellistil eller Anders And-sprog? Papirer om faglig formidling nr. 21, RUC 1990.

Kjær, Preben: Sig det som det er! At skabe forståelse og troværdighed i kommunikationen. Børsens Forlag 1990.

Kramer, Peter: Profession reporter. Dansklærerforeningen 1987.

Lynge, Carsten: Lær at skrive bedre reklametekster- eller kende forskel på den gode tekst og den dårlige. Den grafiske Højskole 1988.

Meilby, Mogens & Minke, Kim: Når sandheden skal frem. Metoder i grundig journalistisk research. Borgen 1983.

Meilby, Mogens: Idé og research. Forlaget ajour 1989.

Morgan, Gareth: Images of Organization. Sage 1986.

Mortensen, Frands m.fl. (red.): Mediehåndbogen. Gyldendal 1990.

Ogilvy, David: Ogilvy om reklame. Schultz 1985.

Pittelkow, Ralf: Tv-avisen set indefra. Forskningsrapport nr. 7B, Danmarks Radio 1986.

Sørensen, Jacob Graves: Nyhedsformidling - en grundbog i massekommunikation. Systime 1982.

Timmermann, Knud: Public Relations i praksis. Schultz 1988.

Vedel-Petersen, Jørgen: Den forvrængede virkelighed. Gyldendal 1977.

Williams, Julian: Positionering. Kommunikation i et overkommunikeret samfund. DRB 1975.