Grafisk design i trykte medier

- æstetk, forståelighed og betydningsdannelse

Om desktop publishing med QuarkXPress på Macintosh


Bo Fibiger (red.)
Forfattere: Jan Fønss Bach, Bo Fibiger, Tina Charlotte Frederiksen, Barbara Gentikow, Jesper Hust, Lisbeth Hanne Jensen, Per Jensen, Søren Krogsager, Per Lyhne, Christian Mejer, Dan Gjødske Petersen, Milert Schulz, Tina Schrøder Sørensen, Annemarie Zwergius.