AU: Access Applications Log in

To activate your student ID card, please fill in the form belov. To order a new Student ID Card, please visit: mit.au.dk

Du er kommet ind på en side som ikke længere er i brug. Du skal i stedet benytte:
You have entered a website, that is no longer in use. Instead you need to use:

http://cs.au.dk/cardaccess